Tájékoztatás sticky icon

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a makói telephelyünkön (6900 Makó, Külterület 0141/84. hrsz.) az ingyenesen átvehető hulladékok mennyisége 350 kg-ról 60 kg-ra módosult 2022. november 1-jétől.

Tisztelettel: Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft.

Komposzt vásár sticky icon

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. a magas szerves anyag tartalmú minősített komposzt értékesítését megkezdte.

A komposzt fogyasztói ára: 1 Ft/kg

Igény szerint helyszínre szállítást vállalunk.

További információkkal, illetve árajánlattal kapcsolatban érdeklődni a titkarsag@csongradihulladek.hu email címen vagy a 06-20-466-2890 -es telefonszámon lehet, hétköznap 8.00-16.00 óra között.

Bemutatkozunk sticky icon

A Csongrádi Víz – és Kommunális Nonprofit Kft. 1996-ban kezdte meg működését a közszolgáltatási szférában. 2008. őszétől a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósulása után 14 településen 75 ezer főnek végzünk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
A kommunális hulladékgyűjtés mellett a szelektív gyűjtési rendszer működtetése és fejlesztése is fontos részét képezi tevékenységeinknek. Közszolgáltatóként feladataink közé tartozik a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Program keretében kiépített két térségi hulladékudvar (Csongrád, Kiskunfélegyháza) és a rendszerhez tartozó Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetése is.
A térségben az alábbi szolgáltatásokat tudjuk felajánlani:

- kommunális hulladék szervezett szállítása, ártalmatlanítása:
- konténerbérlés és fertőtlenítés lehetősége,
- zöldhulladék gyűjtése és kezelése,
- béraprítása, bérrostálás,
- szelektív hulladékok (papír, műanyag, üveg) gyűjtése, kezelése,
- veszélyes hulladék gyűjtése.
Mindemellett egyéni beszállítási lehetőséget is tudjunk biztosítani a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központba. Továbbá 2009 év fejlesztéseként a telephelyen inert hulladékkezelő rész került megépítésre, melyen keresztül inert hulladékok aprítását, osztályozását és értékesítését is végezzük.A Kft. tevékenységeinek alapjának tekinti a jó kapcsolat kialakítását lakossági és vállalkozói partnereivel. Célunk - a közszolgáltatási feladatok mellett - a különböző programok és akciók szervezése, mellyel megismerhetik a Kft. szolgáltatásait, munkáját és jövőbeni terveit. Ezzel széleskörű lehetőség nyílik a környezettudatos magatartás kialakítására és formálására. Mindemellett a Kft. képviselteti magát városi szolgáltatói és civil fórumokon, valamint lakossági partnerei felől érkező rendszeres meghívásoknak is eleget tesz.
A környező települések intézményei részére elméleti és gyakorlati tájékoztatókat tartunk, melyeken keresztül megismerhetik a rendszer környezetvédelmi jelentőségét és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek. Ehhez kapcsolódva rendszeresen fogadunk iskolai és egyéb csoportokat a Felgyői Regionális Hulladékkezelő telephelyen és a hulladékudvarokban, ahol megismerhetik a telepen folyó munkát.

A környezetvédelemmel kapcsolatos világnapok és egyéb programok szervezésében – együttműködve közművelődési és civil szervezetekkel rendszeresen képviselteti magát. (pl.: Föld Napja, Autómentes Nap, Civil Nap)
Ezen kezdeményezések a lakosság szemléletének pozitív irányba történő megváltoztatását és a jó viszony kialakítását is szolgálják, melyet a Kft. vezetése a közös siker zálogának tekint.

2010. év elején átalakult a települési szilárd hulladékgazdálkodással foglalkozó Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. A cégnél változás történt a szervezeti struktúrában valamint bővült szolgáltatási körük és több területen változik a szállítási logisztika.

Jelenleg rövid távú céljaik között szerepel a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése. Ezt mutatja, hogy már több mint 30 iskolában elindult a szelektív iskolai papír- és műanyaggyűjtési akció, amely része a tudatformálási folyamatnak. Továbbá bevezetésre került a közületi házhoz menő szelektív gyűjtés, melyhez számos vállalkozó örömmel csatlakozott, mivel régóta szerettek volna részesei lenni a haszonanyag gazdálkodásnak. A szelektív járat napján a vállalkozóknak lehetőségük van regisztrálás után igénybe venni a házhoz menő szelektív gyűjtést. Ha nagyobb mennyiségű haszonanyag képződik, akkor a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft edényt is biztosít a megrendelő részére. Fontos kiemelni, hogy a szelektív gyűjtési rendszer igénybevétele térítésmentes.

A jövőben szeretnénk egy olyan komplex ügyfélközpontú szolgáltatást biztosítani a lakosság és a vállalkozók részére, amely a szilárd hulladékgazdálkodási igényt minden téren kielégíti – mondta Agatics Roland a cég új ügyvezetője – célunk a lakossági és vállalkozói igények minél magasabb szinten való kielégítése, ez azonban csak együttes erővel működik.

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfeleink!


Kérjük Önöket, hogy a koronavírus járvány megelőzése és minimalizálása érdekében szíveskedjenek arra törekedni,
hogy a személyes ügyintézés helyett – lehetőség szerint – az elektronikus vagy telefonos ügyintézést válasszák.

Megértésüket és segítő közreműködésüket köszönjük.

Elérhetőségeink:

Tel: 63/483-956 Fax: 63/471-620 E-mail: hulladek@csongrad.hu

TISZTELT CSONGRÁDI LAKOSOK ÉS KÖZÜLETI PARTNEREK!

Az FBH-NP Nonprofit KFT, mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt

Lakosságot és Közületeket, hogy elindítja a 2 kukás gyűjtési rendszert, annak érdekében, hogy a háztartásokban

képződött hulladék mennyisége minél magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba kerülő

hulladékmennyiséget.