You are hereBemutatkozunk

Bemutatkozunk


A Csongrádi Víz – és Kommunális Nonprofit Kft. 1996-ban kezdte meg működését a közszolgáltatási szférában. 2008. őszétől a Homokhátsági Regionális Települési Hulladékgazdálkodási Projekt megvalósulása után 14 településen 75 ezer főnek végzünk hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.
A kommunális hulladékgyűjtés mellett a szelektív gyűjtési rendszer működtetése és fejlesztése is fontos részét képezi tevékenységeinknek. Közszolgáltatóként feladataink közé tartozik a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Program keretében kiépített két térségi hulladékudvar (Csongrád, Kiskunfélegyháza) és a rendszerhez tartozó Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ üzemeltetése is.
A térségben az alábbi szolgáltatásokat tudjuk felajánlani:

- kommunális hulladék szervezett szállítása, ártalmatlanítása:
- konténerbérlés és fertőtlenítés lehetősége,
- zöldhulladék gyűjtése és kezelése,
- béraprítása, bérrostálás,
- szelektív hulladékok (papír, műanyag, üveg) gyűjtése, kezelése,
- veszélyes hulladék gyűjtése.
Mindemellett egyéni beszállítási lehetőséget is tudjunk biztosítani a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központba. Továbbá 2009 év fejlesztéseként a telephelyen inert hulladékkezelő rész került megépítésre, melyen keresztül inert hulladékok aprítását, osztályozását és értékesítését is végezzük.A Kft. tevékenységeinek alapjának tekinti a jó kapcsolat kialakítását lakossági és vállalkozói partnereivel. Célunk - a közszolgáltatási feladatok mellett - a különböző programok és akciók szervezése, mellyel megismerhetik a Kft. szolgáltatásait, munkáját és jövőbeni terveit. Ezzel széleskörű lehetőség nyílik a környezettudatos magatartás kialakítására és formálására. Mindemellett a Kft. képviselteti magát városi szolgáltatói és civil fórumokon, valamint lakossági partnerei felől érkező rendszeres meghívásoknak is eleget tesz.
A környező települések intézményei részére elméleti és gyakorlati tájékoztatókat tartunk, melyeken keresztül megismerhetik a rendszer környezetvédelmi jelentőségét és a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos ismereteket szerezhetnek. Ehhez kapcsolódva rendszeresen fogadunk iskolai és egyéb csoportokat a Felgyői Regionális Hulladékkezelő telephelyen és a hulladékudvarokban, ahol megismerhetik a telepen folyó munkát.

A környezetvédelemmel kapcsolatos világnapok és egyéb programok szervezésében – együttműködve közművelődési és civil szervezetekkel rendszeresen képviselteti magát. (pl.: Föld Napja, Autómentes Nap, Civil Nap)
Ezen kezdeményezések a lakosság szemléletének pozitív irányba történő megváltoztatását és a jó viszony kialakítását is szolgálják, melyet a Kft. vezetése a közös siker zálogának tekint.

2010. év elején átalakult a települési szilárd hulladékgazdálkodással foglalkozó Csongrádi Víz- és Kommunális Kft. A cégnél változás történt a szervezeti struktúrában valamint bővült szolgáltatási körük és több területen változik a szállítási logisztika.

Jelenleg rövid távú céljaik között szerepel a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése. Ezt mutatja, hogy már több mint 30 iskolában elindult a szelektív iskolai papír- és műanyaggyűjtési akció, amely része a tudatformálási folyamatnak. Továbbá bevezetésre került a közületi házhoz menő szelektív gyűjtés, melyhez számos vállalkozó örömmel csatlakozott, mivel régóta szerettek volna részesei lenni a haszonanyag gazdálkodásnak. A szelektív járat napján a vállalkozóknak lehetőségük van regisztrálás után igénybe venni a házhoz menő szelektív gyűjtést. Ha nagyobb mennyiségű haszonanyag képződik, akkor a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft edényt is biztosít a megrendelő részére. Fontos kiemelni, hogy a szelektív gyűjtési rendszer igénybevétele térítésmentes.

A jövőben szeretnénk egy olyan komplex ügyfélközpontú szolgáltatást biztosítani a lakosság és a vállalkozók részére, amely a szilárd hulladékgazdálkodási igényt minden téren kielégíti – mondta Agatics Roland a cég új ügyvezetője – célunk a lakossági és vállalkozói igények minél magasabb szinten való kielégítése, ez azonban csak együttes erővel működik.A Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: CSVK Kft.)
(székhely: 6640 Bercsényi M. u. 39.) nyilvánosságra
hozandó adatai a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján:

Nyilvántartó cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbíróság
Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-003054
KÜJ szám: 100173679
KTJ szám: 100725929
Számlavezető neve: K&H Bank Zrt.
Bankszámlaszám: 10402836-50515757-75511000

Adószám: 11092715-2-06
Cégképviselő: Versegi László ügyvezető igazgató
e-mail: hulladek@csongrad.hu

Ügyfélszolgálati irodáink:
6640 Bercsényi M. u. 39.

Egyéb elérhetőségek: www.csongradihulladek.hu

Vezető tisztségviselő neve: Versegi László
Tisztsége: ügyvezető

Felügyelőbizottsági tagok: Nagypál Sándor, Hekkel Zoltán, Dr. Bokor Csilla Mónika

Meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalók
(A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési jogkört tartalmaz.)
-Vezető állású munkavállalók: nincs
-Elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók: nincs
-Tartósan egyes munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók: nincs

Csongrád, 2018. Május 14.
Versegi László
ügyvezető

CsatolmányMéret
Közérdekű szabályzat.pdf48.4 kB
KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE_2018_05_14.pdf239.31 kB
Információbiztonsági politika238.73 kB
Minőség-, Környezeti-, Egészségvédelmi és Biztonsági politika149.69 kB